VP Bank (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

- Phí mở thẻ: Miễn Phí

- Phí thường niên: 0đ/năm

- Rút tiền cùng hệ thống: 0đ/lần

- Rút tiền khác hệ thống: 0đ/lần

- Số dư tối thiểu: 0đ

- Chọn tài khoản số đẹp, theo yêu cầu miễn phí.

- Mã khuyến mại mua sắm, giảm giá hàng tháng.

Vietcombank (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam)

- Phí mở thẻ: 50.000đ/thẻ.

- Rút tiền cùng hệ thống: 1.000đ/lần.

- Rút tiền khác hệ thống: 3.300đ/lần

Viettin Bank (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam)

- Phí mở thẻ: Miễn phí

- Rút tiền cùng hệ thống, cùng tỉnh: Miễn phí.

- Rút tiền cùng hệ thống, khác tỉnh: 0,03%

- Rút tiền khác hệ thống: 3.000đ/lần

- Phí duy trì tài khoản: 2.000đ/tháng

Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam):

- Phí mở thẻ: 50.000đ/thẻ (Success)

- Phí thường niên: 12.000đ/năm

- Rút tiền cùng hệ thống: 1.000đ/lần.

- Rút tiền khác hệ thống: 3.000đ/lần.

- Số dư tối thiểu: 50.000đ

BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

- Phí mở thẻ: 30.000đ/thẻ.

- Phí thường niên: 60.000đ/năm

- Rút tiền cùng hệ thống: 1.000đ/lần

- Rút tiền khác hệ thống: 3.000đ/lần

- Số dư tối thiểu: 50.000đ

TP Bank (Ngân hàng TMCP Tiên Phong)

- Phí mở thẻ: 50.000đ/thẻ

- Phí thường niên: 50.000đ/năm.

- Rút tiền tại ATM: Miễn phí

- Phí cấp lại PIN: 30.000đ/lần.

VIB Bank (Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam)

- Phí mở thẻ: Miễn phí

- Rút tiền cùng hệ thống: Miễn phí

- Rút tiền ngoài hệ thống: 3.300đ/lần

- Số dư tối thiểu: 100.000đ.

 Techcombank:

- Phí mở thẻ: 90.000đ/thẻ.

- Rút tiền ATM trong hệ thống: 1.000đ/lần

- Rút tiền ATM khác hệ thống: 3.000đ/lần

- Phí thường niên: 60.000đ/năm

- Số dư tối thiểu: 50.000đ


Nguồn
Link bài gốc