1. Sacombank mới đây thông báo, từ ngày 18/11/2022, ngân hàng tăng lãi suất của nhiều loại thẻ tín dụng khách hàng cá nhân

Cụ thể, thẻ tín dụng hạng vàng/chuẩn có lãi suất tăng từ 1,5-2,6%/tháng lên 1,5-2,77%/tháng, tức tăng lên cao nhất là 33,24%/năm thay vì 31,2%/năm như trước đây.

Bên cạnh đó, thẻ tín dụng cao cấp (bao gồm các loại thẻ Visa Infinite, World Mastercard, JCB Ultimate, Visa Signature, Visa Platinum, Visa Platinum Cashback) có lãi suất tăng từ 1,25-2,4%/tháng lên 1,25-2,48%/tháng, tức cao nhất là 29,76%/năm thay vì 28,8%/năm như trước.

2. VPBank cũng thông báo tới nhiều khách hàng về việc điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng. Chẳng hạn, lãi suất thẻ tín dụng VPBank Titanium Lady Credit đã tăng từ 2,99%/tháng lên 3,29%/tháng, tương đương tăng từ 35,88%/năm lên 39,48%/năm. Thay đổi này có hiệu lực từ ngày 23/11/2022 cho đến khi có thông báo mới của VPBank.

3. Tại Techcombank, lãi suất thẻ tín dụng Infinite hiện nay là 19,8%/năm, cao hơn so với mức 15%/năm được ghi nhận trong năm 2021. Hay thẻ hạng chuẩn/classic của Techcombank hiện có lãi suất là 36%/năm, tăng khoảng 6% so với cách đây 1 năm.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh lãi suất tăng cao như hiện nay, người vay mua nhà, mua xe, vay tiêu dùng cần tính toán một cách thận trọng và có kế hoạch trả nợ an toàn để tránh rơi vào tình trạng vỡ nợ, dẫn đến ngân hàng, công ty tài chính phải áp dụng nhiều biện pháp mạnh để thu hồi.

Nguồn
Link bài gốc