Có thể thuê , mua hoặc may đều được nhưng cần chuẩn bị truoc ít nhất 2 tháng.

👉🏻Nhẫn cưới:

Nhẫn cưới design tên cần đặt trước ít nhất 2 tháng.

👉🏻Thiệp cưới:

Thiệp cưới thường không tốn quá nhiều chi phí nhưng là 1 hạng mục quan trọng vì cần chốt số lượng lớn.

👉🏻 Hoa cưới. Có thể sử dụng hoa tươi hoặc hoa lụa. Hoa tươi thường giá sẽ nhỉnh hơn.

👉🏻 Cỗ cưới: Đây là phần chi phí lớn nhất tuỳ thuộc vào địa điểm tổ chức và số lượng khách mời của hai nhà.

👉🏻 Quay chụp ngày cưới + makeup cô dâu:

Phải đảm bảo đặt lịch chuẩn xác với các dịch vụ này.

 
Nguồn
Link bài gốc