Qua nguồn tin của người chia sẻ, Công ty Cổ phần DaBaCo đang tiến hành dự án “Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao DaBaCo Hoà Bình” tại xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. Để thực hiện dự án bên phía công ty đã tiến hành san gạt nền. Điều đáng nói là chưa được sự phê duyệt của chính quyền về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, sang mục đích sử dụng thực hiện dự án. Ngoài ra, trong nội dung đăng tải có kèm dẫn bài báo của tv.congluan.vn, cũng xác nhận dự án tập đoàn DaBaCo đang thi công có dầu hiệu trái phép.